Digitalt verktyg

Stärka lärandemiljön i gymnasieutbildningen med formativ bedömning

En säker, anpassad utvärderings- och feedbackmiljö som förbättrar lärarens pedagogiska utveckling genom att identifiera framgångar och möjligheter till förbättringar i undervisningen.

Fall från utvalda kunder

Handelshögskolan i Vejen

Läs mer om Opinomas goda samarbete med Vejen Business College och hur Pedagogiska Kommitténs nya frågeformulär har skapat ett bra ramverk för pedagogisk utveckling. Dessutom lyfts det fram att administrationstiden för utvärderingar på Vejen Business College har minskat kraftigt efter bytet till Opinoma.

Marselisborg Gymnasium

Marselisborg Gymnasium ville införa en formativ utvärderingspraxis där undervisningsutvärdering genomförs systematiskt och därmed skapa en jämförbar databas som kan visa om de pedagogiska insatserna också har ett positivt inflytande på elevernas motivation och undervisningens kvalitet. Skolan har en tydlig förväntan att Opinomas plattform kan vara ett viktigt verktyg i den processen.