Digitalt værktøj

Styrk læringsmiljøet på ungdomsuddannelser med formativ undervisningsevaluering

Et trygt, skræddersyet evaluerings- og feedbackmiljø, som igennem identificerede succeser og forbedringsmuligheder i undervisningen øger underviserens pædagogiske udvikling.

Cases fra udvalgte kunder

Marselisborg Gymnasium

Marselisborg Gymnasium ønskede at implementere en formativ evalueringspraksis, hvor undervisningsevaluering foretages systematisk, og dermed skabe et sammenligneligt datagrundlag, der kan vise, om de pædagogiske indsatser også har positiv indflydelse på elevmotivation og undervisningskvalitet. Skolen har en klar forventning om, at Opinomas platform kan være et afgørende redskab i den proces. 

Vejen Business College

Læs mere om Opinomas gode samarbejde med Vejen Business College, og hvordan Pædagogisk Udvalg’s nye spørgeskema har skabt gode rammer for pædagogisk udvikling. Derudover, belyses det, at administrationstiden for evalueringer på Vejen Business College, er kraftigt reduceret efter skiftet til Opinoma.