Digitalt verktyg

Stärka lärandemiljön i gymnasieutbildningen med formativ bedömning

En säker, anpassad utvärderings- och feedbackmiljö som förbättrar lärarens pedagogiska utveckling genom att identifiera framgångar och möjligheter till förbättringar i undervisningen.

Digitalt verktyg

Stärka lärandemiljön i gymnasieutbildningen med formativ bedömning

En säker, anpassad utvärderings- och feedbackmiljö som förbättrar lärarens pedagogiska utveckling genom att identifiera framgångar och möjligheter till förbättringar i undervisningen.

I förväg konfigurerade frågeformulär

Läs mer om Opinomas spännande enkätmallar för både fokusundersökningar och utvärderingar.

Potential för förbättringar

Läs mer om Opinomas vägledande principer så att utbildare kan uppleva både framgångarna – och möjligheterna till förbättring.

Kompetensutveckling

Läs mer om Opinomas didaktiska innehåll och aktiviteter som stödjer lärares professionella utveckling.

Systematisering

Läs mer om hur Opinoma hjälper utbildningsinstitutioner att systematisera sitt utvärderingsarbete.

Visualisering av utvecklingen

Läs mer om hur Opinoma visualiserar den positiva utvecklingen i elevernas uppfattning om inlärning.

En säker utvärderingsmiljö

Läs mer om varför Opinoma är en säker utvärderingsmiljö för lärare.