Digitaalinen työkalu

Oppimisympäristön vahvistaminen toisen asteen koulutuksessa formatiivisen arvioinnin avulla

Turvallinen, räätälöity arviointi- ja palauteympäristö, joka edistää opettajan pedagogista kehitystä tunnistettujen onnistumisten ja opetuksen parantamismahdollisuuksien avulla.

Valittujen asiakkaiden tapaukset

Vejen Business College

Lue lisää Opinoman hyvästä yhteistyöstä Vejen Business Collegen kanssa ja siitä, miten pedagogisen komitean uusi kyselylomake on luonut hyvät puitteet pedagogiselle kehittämiselle. Lisäksi korostetaan, että Vejenin kauppaoppilaitoksessa arviointien hallinnointiin kuluva aika on lyhentynyt huomattavasti Opinomaan siirtymisen jälkeen.

Marselisborg Gymnasium

Marselisborg Gymnasium halusi ottaa käyttöön formatiivisen arviointikäytännön, jossa opetuksen arviointi suoritetaan järjestelmällisesti, ja luoda näin vertailukelpoisen tietopohjan, joka voi osoittaa, onko pedagogisilla toimilla myös myönteinen vaikutus oppilaiden motivaatioon ja opetuksen laatuun. Koulu odottaa selkeästi, että Opinoman alusta voi olla ratkaiseva väline tässä prosessissa.