Lärare kan skapa en ny utvärdering från mallar på några minuter

– men du kan också skapa din egen utan att kompromissa med Opinomas funktioner. Se ett utkast till våra mallar och läs mer om hur du kan arbeta med enkäter i Opinoma.

Utvärdering av undervisning
Exempel på våra mallar för utvärdering av undervisning: Modulutvärdering, veckoutvärdering, allmän utvärdering av undervisning, utökad utvärdering av undervisning
… och många fler

Fokuserade mätetal
Exempel på våra fokusmätningsmallar: Välbefinnande, Motivation, Relationer, Form och ramverk, Undervisningsmiljö, Läxpress
… och många fler

Andra mätvärden
Arbetsplatsutvärdering (APV), Medarbetarundersökning (MTU), Utvärdering av utbildningsmiljö (UMV)

Är det något du har missat?
Du kan också skapa egna mallar i Opinoma och vi hjälper dig gärna att utveckla enkäterna.

Anpassa dina utvärderingar för att matcha specifika utbildningsbehov

På Opinoma kan du också skapa dina egna enkäter istället för att använda våra mallar. Det är enkelt och intuitivt att göra detta på plattformen, och du kan anpassa bedömningen för att matcha specifika inlärningsbehov och mål. Med denna flexibilitet kan du fortfarande dra nytta av Opinomas dataanalysverktyg och visualiseringsfunktioner för att optimera inlärningen.

Anpassning och flexibilitet: Opinomas konfigurator för benchmarking

Med Opinomas benchmarkingkonfigurator kan du skapa och anpassa dina egna regler och benchmarks för användning i dina utvärderingar. Du kan ställa in vilka feedback- eller artikelikoner som ska visas om en användare ligger över eller under ett visst riktmärke eller en viss normalram. Vi anser att kundanpassning och flexibilitet är nyckeln till framgång, och benchmarkingkonfiguratorn är en viktig del av vår tjänst för att uppnå detta mål.

Få korrekta svar med våra visuellt tilltalande frågeformulär

Opinomas frågeformulär är utformade för att vara engagerande och effektiva samtidigt som de säkerställer tillförlitliga resultat. Vårt team av experter har utvecklat frågeformulären så att de är färgglada, interaktiva och visuellt tilltalande.

Frågeramen nås via din unika URL med logotyp, via en sexsiffrig PIN-kod i webbläsaren på din dator eller telefon.

Nog om frågeformulär: Opinoma ger också användbar feedback

Upptäck Opinomas innovativa feedbackmetoder och få en inblick i de innovativa funktionerna för kompetensutveckling.