Vill du vara en del av Opinoma?

Opinoma är ett relativt nytt företag med ett litet team. Vi letar efter kollegor med erfarenhet från utbildningssektorn och en önskan att arbeta med data för att säkerställa högre inlärningsresultat och minska antalet avhopp

E-post

rh@opinoma.dk

Telefonnummer

+45 23 24 03 01