GDPR

GDPR är ett fokusområde för oss och datasäkerhet är av yttersta vikt. Om du vill utöva dina rättigheter kan du använda formuläret på denna sida. Om din utbildningsinstitution vill ha inblick i vår artikel 30-beteckning, vårt förfarande vid dataintrång eller andra dokument är vi öppna för att boka ett möte för att gå igenom de säkerhetsåtgärder vi har vidtagit och hur vi behandlar dina uppgifter som personuppgiftsansvarig.

Se vilket samtycke du ger när du fyller i formulär på webbplatsen här.

Förfrågningar avseende GDPR

Fyll i fälten nedan för att göra en GDPR-relaterad förfrågan. Enligt vår interna rutin för dina rättigheter kommer vårt dataskyddsombud att återkomma till dig inom 72 timmar med en tidsram för att slutföra din begäran.