Digitalt verktøy

Styrke læringsmiljøet i videregående opplæring med formativ vurdering

Et trygt, tilpasset evaluerings- og tilbakemeldingsmiljø som styrker lærerens pedagogiske utvikling gjennom identifiserte suksesser og forbedringsmuligheter i undervisningen.

Caser fra utvalgte kunder

Vejen Handelsgymnasium

Les mer om Opinomas gode samarbeid med Vejen Handelsgymnasium og hvordan Pedagogisk utvalgs nye spørreskjema har skapt gode rammer for pedagogisk utvikling. I tillegg fremheves det at administrasjonstiden for evalueringer ved Vejen Handelsgymnasium er kraftig redusert etter overgangen til Opinoma.

Marselisborg Gymnasium

Marselisborg Gymnasium ønsket å implementere en formativ evalueringspraksis der undervisningsevaluering gjennomføres systematisk, og dermed skape et sammenlignbart datagrunnlag som kan vise om den pedagogiske innsatsen også har en positiv innvirkning på elevenes motivasjon og undervisningskvaliteten. Skolen har en klar forventning om at Opinomas plattform kan være et viktig verktøy i denne prosessen.