Digitalt værktøj

Styrk læringsmiljøet på ungdomsuddannelser med formativ undervisningsevaluering

Et trygt, skræddersyet evaluerings- og feedbackmiljø, som igennem identificerede succeser og forbedringsmuligheder i undervisningen øger underviserens pædagogiske udvikling.

Digitalt værktøj

Styrk læringsmiljøet på ungdomsuddannelser med formativ undervisningsevaluering

Et trygt, skræddersyet evaluerings- og feedbackmiljø, som igennem identificerede succeser og forbedringsmuligheder i undervisningen øger underviserens pædagogiske udvikling.

Præ-konfigurerede spørgerammer

Læs mere om Opinomas spændende spørgeramme-skabeloner, til både fokusmålinger og evalueringer.

Forbedringspotentiale

Læs mere om Opinomas rettesnor, så undervisere kan opleve både successerne – og forbedringsmulighederne.

Kompetenceudvikling

Læs mere om Opinomas didaktiske indhold og aktiviteter, som støtter underviserens professionelle udvikling.

Systematisering

Læs mere om hvordan Opinoma hjælper uddannelsesinstitutioner med at skabe systematik i evalueringsarbejdet.

Visualisering af udviklingen

Læs mere om hvordan Opinoma synliggører den positive udvikling i elevernes opfattelse af undervisningen.

Et trygt evalueringsmiljø

Læs mere om hvorfor Opinoma er et trygt evalueringsmiljø for underviseren.