Solo Taxonomi (Biggs)

Solo Taxonomi (Biggs)

Solo taxonomi er et læringsteoretisk redskab, der bruges til at klassificere læringsaktiviteter baseret på deres kompleksitet. Det blev udviklet af John Biggs i 1973 som et værktøj til at hjælpe lærere med at evaluere deres elevers læringsresultater. Det er et system,...
Indre og ydre motivationsfaktorer i læring

Indre og ydre motivationsfaktorer i læring

Indre og ydre motivationsfaktorer når det kommer til læring er faktorer som påvirker hvor motiverede elever er til at gå i skole og lære nyt. Indre motivationsfaktorer er de faktorer som eleverne selv har kontrol over, som for eksempel deres interesse og engagement i...
Aktiv læring (Biggs & Tang)

Aktiv læring (Biggs & Tang)

Aktiv læring er et læringskoncept, der introducerer af Biggs og Tang. Det betyder, at læringsprocessen ikke blot består af at modtage information, men at læreren skaber en interaktiv læringsoplevelse for eleven ved at involvere dem i opgaver, der udfordrer dem, samt...
Solo Taxonomi (Biggs)

Evaluering kan hjælpe med at øge elevernes motivation

Evaluering af undervisningen kan hjælpe med at motivere elevernes læring. Det er et vigtigt værktøj til at hjælpe læreren med at udvikle og forbedre sit undervisningsmateriale og sine metoder, så eleverne kan få det bedst mulige ud af deres læring. Når eleverne får...
Indre og ydre motivationsfaktorer i læring

Behavioritisk læringsteori

Behavioristisk læringsteori handler om læring som et resultat af samspillet mellem miljøet og de handlinger, der udføres af en person. Det er et område af psykologi, der fokuserer på, hvordan adfærdsmæssige ændringer opstår som resultat af ydre stimuli. Den...