Indre og ydre motivationsfaktorer i læring

Indre og ydre motivationsfaktorer når det kommer til læring er faktorer som påvirker hvor motiverede elever er til at gå i skole og lære nyt. Indre motivationsfaktorer er de faktorer som eleverne selv har kontrol over, som for eksempel deres interesse og engagement i læringen. Ydre motivationsfaktorer er de faktorer som de ikke har kontrol over, som for eksempel klassemiljø, lærernes støtte og læseplaner.

Indre motivationsfaktorer er de som har størst indflydelse på hvor motiverede elever er til at gå i skole og lære nyt. Dette inkluderer interessen og engagementet for det som bliver lært. Dette betyder, at hvis en elev ikke er interesseret i et bestemt emne eller ikke finder det relevant for deres liv, vil de være mindre motiverede for at lære om det. Dette kan også ændres hvis eleverne føler, at de har en form for kontrol over hvad der bliver lært eller hvordan det bliver lært. Det er derfor vigtigt, at skoler giver eleverne mulighed for at vælge emner, der interesserer dem, og giver dem mulighed for at være kreative og tage ansvar for deres læring. Dette kan også fremmes ved at lade eleverne give feedback på deres læring og lade dem bruge deres kreativitet til at komme med ideer til at starte eller slutte en lektion.

Ydre motivationsfaktorer er de, der ikke er under elevens kontrol. Dette inkluderer klassemiljøet, lærernes støtte og læseplaner. Klassemiljøet har en stor indflydelse på hvor motiverede elever er for at gå i skole og lære nyt. Det er derfor vigtigt, at skoler skaber et miljø, der er støttende, trygt og inviterende, så eleverne føler, at de er i stand til at lære og udvikle sig. Dette kan gøres ved at lade eleverne indgå i konstruktive diskussioner og debatter og gøre dem klar over, hvordan deres handlinger og ord påvirker andre. Det er også vigtigt, at lærerne er støttende og giver eleverne positiv feedback, så de føler, at de har gjort det godt og er i stand til at lære nyt. Endelig er det vigtigt, at skoler har en læseplan, der er realistisk, men stadig udfordrer eleverne.

For at opmuntre læring er det nødvendigt at have en kombination af indre og ydre motivationsfaktorer. Det er vigtigt, at skoler skaber et miljø, der er støttende og trygt, så eleverne føler, at de er i stand til at lære og udvikle sig. Det er også vigtigt, at lærerne er støttende og giver eleverne mulighed for at vælge emner, der interesserer dem, og giver dem mulighed for at være kreative og tage ansvar for deres læring. Endelig er det nødvendigt, at skoler har en læseplan, der er realistisk, men stadig udfordrer eleverne.

Dette kan også være relevant

Solo Taxonomi (Biggs)

Solo Taxonomi (Biggs)

Solo taxonomi er et læringsteoretisk redskab, der bruges til at klassificere læringsaktiviteter baseret på deres...