Solo Taxonomi (Biggs)

Solo taxonomi er et læringsteoretisk redskab, der bruges til at klassificere læringsaktiviteter baseret på deres kompleksitet. Det blev udviklet af John Biggs i 1973 som et værktøj til at hjælpe lærere med at evaluere deres elevers læringsresultater. Det er et system, der klassificerer aktiviteter efter deres læringsdybde. Det opdeler aktiviteterne i fem niveauer, som hver repræsenterer en stigende grad af kompleksitet og læringsdybde. Disse kategorier er: beskrivelse, sammenligning, strukturering, udforskning og konstruktion.

1. Præstrukturelt niveau: Dette niveau fokuserer på generel viden og forståelse, som eleven har opnået før undervisningen begynder. Det er den grundlæggende viden som er nødvendig for at få succes med det senere materiale.

  1. Unistrukturelt niveau: Dette niveau fokuserer på enkeltstående begreber eller færdigheder. Det er et niveau der introducerer enkeltstående begreber og færdigheder, der er nødvendige for at nå det næste niveau.
  2. Multistrukturelt niveau: Dette niveau fokuserer på at kombinere flere enkeltstående begreber og færdigheder, og det er her kompleksiteten stiger. Dette niveau indebærer at eleven skal kunne se sammenhænge mellem de forskellige begreber og anvende dem korrekt.
  3. Relationelt niveau: Dette niveau fokuserer på at kunne anvende begreberne og færdighederne i forskellige situationer. Det er her eleven skal kunne anvende sine viden og færdigheder i konkrete situationer, såsom at løse problemer, løse opgaver eller skrive essays.
  4. Udvidet abstrakt niveau: Dette niveau fokuserer på at kunne generalisere viden og færdighederne og anvende dem til nye situationer. Det er her eleven skal kunne tænke kritisk og kreativt og bruge det, de har lært, til at løse nye og ukendte problemer.

Dette kan også være relevant