Aktiv læring (Biggs & Tang)

Aktiv læring er et læringskoncept, der introducerer af Biggs og Tang. Det betyder, at læringsprocessen ikke blot består af at modtage information, men at læreren skaber en interaktiv læringsoplevelse for eleven ved at involvere dem i opgaver, der udfordrer dem, samt give dem feedback. Ifølge Biggs og Tang husker vi 10-20% af det, vi læser, 20-30% af det, vi hører og 30-40% af det, vi ser. Hvis vi både læser, hører og ser noget, vil vi i gennemsnit huske omkring 55-65%.

Dette kan også være relevant

Solo Taxonomi (Biggs)

Solo Taxonomi (Biggs)

Solo taxonomi er et læringsteoretisk redskab, der bruges til at klassificere læringsaktiviteter baseret på deres...