"Vi tyckte att Opinomas plattform var ett bra och intuitivt system som levde upp till de förväntningar vi hade på ett nytt system. Systemet var lätt att använda för både elever och lärare"

Utbildningschef, Hans Christian Hulvej

"En mycket stor styrka hos Opinoma är deras support. Vi upplever att de alltid är redo att hjälpa till med olika frågor som oundvikligen uppstår när man använder ett nytt system"

Utbildningschef, Mikkel Hollænder Jensen

Marselisborg Gymnasium valde Opinoma för utvärdering av undervisning och utvärdering av basprogram

Marselisborg Gymnasium, som ligger i Århus, beslutade att skapa tydligare och gemensamma riktlinjer för elevutvärderingar på skolan. Programchefen Hans Christian Hulvej undersökte marknaden för plattformar som kunde stödja en ny praxis och hittade Opinoma. Opinoma bjöds in för att hålla en entimmes demonstration av mjukvaruplattformen för pedagogisk bedömning, och detta var början på ett fantastiskt samarbete om framtiden för bedömningspraxis.

Vi tyckte att Opinomas plattform var ett bra och intuitivt system som levde upp till de förväntningar vi hade på ett nytt system. Systemet var lätt att använda för både studenter och lärare, och det skulle ge oss som ledningsgrupp en bra möjlighet att få en fullständig överblick över utvärderingarna,” säger Hans Christian Hulvej.

Utbildningsutvärderingen baserades på en av Opinomas mallar. Detta resulterade i över 190 utvärderingar med över 3000 elevsvar. Marselisborg Gymnasium kunde sedan arbeta med datan i Opinoma, inklusive att jämföra klasser och ämnesgrupper, för att hitta trender, identifiera områden där ämnesgrupperna var särskilt bra och några möjligheter till förbättring.

Vi hjälpte till att utforma ett antal normala ramar för de resultat vi vill uppnå på olika parametrar, inklusive elevernas motivation, välbefinnande och initiativ som varierad undervisning. Dessa normaliserade ramverk gör det möjligt för våra utbildare att se var saker går bra och var de kan vidta åtgärder. När alla har utvärderat har vi möten med de specialiserade grupperna för att se om det finns några områden som behöver särskild uppmärksamhet, säger utbildningschef Mikkel Hollænder Jensen.

Marselisborg Gymnasium ville införa en formativ utvärderingspraxis där undervisningsutvärdering genomförs systematiskt och därmed skapa en jämförbar databas som kan visa om de pedagogiska insatserna också har ett positivt inflytande på elevernas motivation och undervisningens kvalitet. Skolan har en tydlig förväntan att Opinomas plattform kan vara ett viktigt verktyg i den processen.

En stor styrka hos Opinoma är deras support. Vi upplever att de alltid är redo att hjälpa till med olika frågor som oundvikligen uppstår när ett nytt system implementerassäger utbildningschef Mikkel Hollænder Jensen.

Under onboardingprocessen och det efterföljande samarbetet med regelbundna möten fick Marselisborg Gymnasium ett antal bra idéer som redan har kommit andra utbildningsinstitutioner till nytta:

Det finns en stor variation i hur organisationer hanterar utvärdering av undervisning idag. Vissa har redan en integrerad utvärderingskultur, medan andra precis har börjat arbeta med ett digitalt utvärderingskoncept. Vår plattform kan hjälpa organisationer oavsett var de befinner sig i sin verksamhet. Marselisborg Gymnasium är mycket framåtblickande – och vågar sätta upp ambitioner för utvärderingsmetoder för att fortsätta den höga kvaliteten på undervisningen. Det är därför vi välkomnar samarbetet och särskilt den fantastiska input vi får, eftersom det gynnar våra andra kunder”, säger Rasmus Holm från Opinoma.