Vi opplevde Opinomas plattform som et godt og intuitivt system som levde opp til de forventningene vi hadde til et nytt system. Systemet var enkelt å bruke for både studenter og lærere"

Utdanningssjef, Hans Christian Hulvej

"En av Opinomas store styrker er deres support. Vi opplever at de alltid er klare til å hjelpe oss med ulike spørsmål som uunngåelig dukker opp når man tar i bruk et nytt system".

Utdanningssjef Mikkel Hollænder Jensen

Marselisborg Gymnasium har valgt Opinoma til undervisningsevaluering og evaluering av grunnprogrammer.

Marselisborg Gymnasium i Aarhus bestemte seg for å lage tydeligere og felles retningslinjer for studentevalueringer på skolen. Programleder Hans Christian Hulvej undersøkte markedet for plattformer som kunne støtte en ny praksis, og kom over Opinoma. Opinoma ble invitert til å være vertskap for en times demonstrasjon av programvaren for pedagogisk vurdering, og dette ble starten på et godt samarbeid om fremtidens vurderingspraksis.

«Vi opplevde Opinomas plattform som et godt og intuitivt system som levde opp til de forventningene vi hadde til et nytt system. Systemet var enkelt å bruke for både studenter og lærere, og det ville gi oss som ledergruppe en god mulighet til å få en fullstendig oversikt over evalueringene.sier Hans Christian Hulvej.

Opplæringsevalueringen var basert på en av Opinomas maler. Dette resulterte i over 190 vurderinger med over 3000 elevbesvarelser. Marselisborg Gymnasium kunne deretter arbeide med dataene i Opinoma, blant annet ved å sammenligne klasser og faggrupper, for å finne trender, identifisere områder der faggruppene var spesielt gode og noen forbedringsmuligheter.

«Vi bidro til å utforme en rekke normale rammer for de resultatene vi ønsker å oppnå på ulike parametere, blant annet elevenes motivasjon, trivsel og tiltak som variert undervisning. Disse normaliserte rammeverkene gjør det mulig for trenerne våre å se hvor ting går bra og hvor de kan sette inn tiltak. Etter at alle har evaluert, har vi møter med de spesialiserte teamene for å se om det er noen områder som trenger spesiell oppmerksomhet, sier utdanningssjef Mikkel Hollænder Jensen.

Marselisborg Gymnasium ønsket å implementere en formativ evalueringspraksis der undervisningsevaluering gjennomføres systematisk, og dermed skape et sammenlignbart datagrunnlag som kan vise om den pedagogiske innsatsen også har en positiv innvirkning på elevenes motivasjon og undervisningskvaliteten. Skolen har en klar forventning om at Opinomas plattform kan være et viktig verktøy i denne prosessen.

«En stor styrke hos Opinoma er deres support. Vi opplever at de alltid er klare til å hjelpe oss med ulike spørsmål som uunngåelig dukker opp når et nytt system skal implementeres.sier utdanningssjef Mikkel Hollænder Jensen.

I løpet av introduksjonsprosessen og det påfølgende samarbeidet med regelmessige møter kom Marselisborg Gymnasium med en rekke gode ideer som allerede har kommet andre utdanningsinstitusjoner til gode:

«Det er stor variasjon i hvordan organisasjoner tilnærmer seg undervisningsevaluering i dag. Noen har allerede en integrert evalueringskultur, mens andre er i ferd med å etablere et digitalt evalueringskonsept. Vår plattform kan hjelpe organisasjoner uansett hvor de befinner seg i sin praksis. Marselisborg Gymnasium er svært fremtidsrettet – og våger å sette ambisjoner for evalueringspraksis for å videreføre den høye kvaliteten på undervisningen. Derfor er vi glade for samarbeidet og spesielt for de gode innspillene vi får, for det kommer de andre kundene våre til gode.sier Rasmus Holm fra Opinoma.