"Vi oplevede Opinomas platform som et godt og intuitivt system, som levede op til de forventninger, vi havde til et nyt system. Systemet var let at gå til for såvel elever som lærere"

Uddannelseschef, Hans Christian Hulvej

"En meget stor styrke ved Opinoma er deres support. Vi oplever, at de altid er klar til at hjælpe med diverse spørgsmål, der uvægerligt opstår, når et nyt system tages i brug"

Uddannelseschef, Mikkel Hollænder Jensen

Marselisborg Gymnasium valgte Opinoma til undervisningsevaluering og evaluering af grundforløb

Marselisborg Gymnasium, som ligger i Aarhus, besluttede at skabe klarere og fælles retningslinjer for elevevalueringer på skolen. Uddannelseschef Hans Christian Hulvej undersøgte markedet for platforme til at understøtte en ny praksis og faldt over Opinoma. Opinoma blev inviteret til at afholde en times demonstration af softwareplatformen til undervisningsevaluering, og det blev starten på et godt samarbejde om fremtidens evalueringspraksis.

Vi oplevede Opinomas platform som et godt og intuitivt system, som levede op til de forventninger, vi havde til et nyt system. Systemet var let at gå til for såvel elever som lærere, og det ville give os som ledelse gode muligheder for at danne os et samlet overblik over evalueringerne,” fortæller Hans Christian Hulvej.

Faggrupperne involveres i arbejdet med undervisningsevaluering
Undervisningsevalueringen tog udgangspunkt i en af Opinoma’s skabeloner. Det resulterede i over 190 evalueringer med over 3000 elevbesvarelser. Marselisborg Gymnasium kunne efterfølgende arbejde med dataene i Opinoma, herunder sammenligning af klasser og faggrupper, med henblik på at finde tendenser, identificere områder hvor faggrupperne var særligt gode og enkelte forbedringsmuligheder.

Vi var med til at udforme en række normalrammer for de resultater, vi ønsker at opnå på forskellige parametre, herunder elevmotivation, trivsel og indsatser som f.eks. afvekslende undervisning. Disse normalrammer gør, at vores undervisere kan se, hvor det går godt, og hvor der kan sættes ind. Efter alle har evalueret, har vi møder med faggrupperne om, hvorvidt der var områder, der krævede særlig indsats, fortæller uddannelseschef Mikkel Hollænder Jensen.

Et afgørende redskab til at måle på pædagogiske indsatser
Marselisborg Gymnasium ønskede at implementere en formativ evalueringspraksis, hvor undervisningsevaluering foretages systematisk, og dermed skabe et sammenligneligt datagrundlag, der kan vise, om de pædagogiske indsatser også har positiv indflydelse på elevmotivation og undervisningskvalitet. Skolen har en klar forventning om, at Opinomas platform kan være et afgørende redskab i den proces.

En meget stor styrke ved Opinoma er deres support. Vi oplever, at de altid er klar til at hjælpe med diverse spørgsmål, der uvægerligt opstår, når et nyt system tages i brug,” siger uddannelseschef Mikkel Hollænder Jensen.

I onboardingprocessen og det efterfølgende samarbejde med faste møder, kom Marselisborg Gymnasium med en række gode idéer, som allerede er kommet andre uddannelsesinstitutioner til gode:

Der er stor variation i, hvordan institutionerne i dag tilgår undervisningsevaluering. Nogle har i forvejen en integreret evalueringskultur, mens andre er først ved at få et digitalt evalueringskonceptet ordentligt i gang. Vores platform kan hjælpe institutionerne, uanset hvor langt de er i deres praksis. Marselisborg Gymnasium er meget fremsynet – og tør at sætte ambitioner om evalueringspraksis for at fortsætte den høje kvalitet i undervisningen. Derfor glæder vi os over samarbejdet og især de gode inputs, vi modtager, da de kommer vores andre kunder til gode,” fortæller Rasmus Holm fra Opinoma.

Vil du høre mere om Opinoma? Kontakt os i dag på +45 53 73 85 62 eller info@opinoma.dk – eller book en demonstration på ved at klikke på knappen herunder: