"Den tid vi lägger på att hantera utvärderingar har minskat kraftigt sedan vi fattade beslutet att byta till Opinoma"

Studieadministratör, Mette Kokholm

"Övergången till ett nytt utvärderingssystem gick mycket smidigt. Den är enkel att använda och graferna ger en bra överblick"

Chef för utbildning, Kim Bisgaard

"Opinoma var den enda lösning som kunde stödja frågeformuläret. Både vi och våra studenter är nöjda med det nya frågeformuläret - och plattformen"

Pedagogisk ledare, Tommy Bach Christensen

Vejen Business College valde Opinoma för utvärdering av undervisning, välbefinnande och motivationsundersökningar

Om du har kört på motorvägen mellan Kolding och Esbjerg har du passerat Vejen halvvägs. Vejen Business College har funnits här i över 100 år – men du skulle inte veta det: idag är det en toppmodern skola med en mycket grön och hållbar profil. Det är inte det enda som är grönt – ETU har under flera år visat att studenternas sociala välbefinnande och inlärningsmiljö ligger över det nationella genomsnittet. Men med ett överhängande fokus på att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas utbildning ville Vejen Business College öka fokus på utvärdering av undervisningen ännu mer.

Den pedagogiska kommittén på Vejen Business College hade därför länge velat utveckla ett nytt frågeformulär för att inspirera eleverna att reflektera över sin egen inlärningsmiljö – med fokus på elevernas egna ansträngningar, undervisning, lärarens roll, feedback och professionell utveckling. Slutligen fanns det en önskan om en serie frågor som var skräddarsydda för enskilda ämnen.

Vi visste att det var ett stort projekt som vi öppnade upp i den pedagogiska kommittén, men vårt fokus på att skapa en ännu bättre utbildning för våra studenter och låta deras röster höras ledde oss till att börja vända upp och ner på traditionella utvärderingsformulär”, säger pedagogiska chefen Tommy Bach Christensen. Eleverna bör inte engagera sig i lärandet förrän de har engagerat sig i sina egna ansträngningar. Hela ramverket är inspirerat av Dorte Ågård och Søren Kellers ”Pedagogiskt ledarskap i teori och praktik” och har sina rötter i teoretiker som Bandura, Ryan och Deci, Hattie”, utvecklar Tommy.

Opinoma höll en presentation och det visade sig att Opinomas egenutvecklade meningsbyggare passade perfekt för det nya frågeramverket. Här fick eleverna slutföra en mening genom att välja sitt eget svar.

”Opinoma var den enda lösningen som kunde stödja frågeformuläret. Både vi och våra studenter är nöjda med det nya frågeformuläret – och plattformen.” Tommy fortsätter.

Det nya frågeformuläret skapades i Opinoma – och utvärderingarna skapades centralt och skickades automatiskt till lärarna: ”Vi fick en unik kod via e-post, studenterna började utvärdera och direkt efteråt kunde vi få tillgång till teamens svar på våra individuella utvärderingar. Vi kan faktiskt också jämföra dem, vilket var intressant i mina spanska lag,”, säger Tommy.

Opinoma har åtagit sig att kontinuerligt utveckla plattformen för att tillgodose utbildningsinstitutionernas behov. Därför lyssnar man på utbildningsinstitutionernas önskemål för att skapa den bästa utvärderingsplattformen: ”Även om Opinoma innehåller många olika mallar för utvärdering av undervisning, kan lärosätena också själva skapa nya frågeformulär. Det var en mycket lärorik process för oss att ta del av tankarna från Vejen Business Colleges pedagogiska kommitté om hur utvärderingar av undervisning kan skapa ett utrymme för reflektion för studenterna. Flera andra utbildningsinstitutioner har redan lovordat sina nya utvärderingsmetoder, och jag kan inte annat än hålla med,” säger Rasmus Holm från Opinoma.

Opinoma effektiviserar onboarding-processen, inklusive kick-off-möten och regelbundna uppföljningsmöten. Detta säkerställer optimal projektledning och snabbt värdeskapande för utbildningsinstitutioner. Det gäller både lärare och ledning, som behöver data för kvalitetssäkring. ”Våra lärare välkomnade det nya frågeformulär som tagits fram av den pedagogiska kommittén – och övergången till ett nytt utvärderingssystem gick mycket smidigt. Vår elevadministration skulle kunna skapa alla utvärderingar centralt och skicka ut dem till våra lärare, som sedan själva kunde få tillgång till resultaten. Jag kunde sedan dyka ner i en rad intressanta data, fritextsvar och jämförelser. Det är enkelt att använda och graferna ger en bra överblick,” säger utbildningschefen Kim Bisgaard.

Nästan 100 utvärderingar senare, i 16 ämnen, var utvärderingsprocessen mer strömlinjeformad än någonsin tidigare: ”I vårt gamla utvärderingssystem var det mycket administration förknippat med att skapa och skicka ut utvärderingarna. Sedan var vi också tvungna att skapa rapporter för att skicka till varje enskild tränare. Den tid vi lägger på att hantera utvärderingar har minskat kraftigt sedan vi tog beslutet att byta till Opinoma,” avslutar studieadministratör Mette Kokholm.