"Arbejdstiden ved håndtering af evalueringer er kraftigt reduceret efter vi tog beslutningen om at skifte til Opinoma"

Studieadminstrator, Mette Kokholm

"Overgangen til et nyt evalueringssystem foregik rigtig fint. Det er nemt at bruge, og graferne giver et godt overblik"

Uddannelseschef, Kim Bisgaard

"Opinoma var den eneste løsning, som kunne understøtte spørgeskemaet. Både vi og vores elever er glade for det nye spørgeskema – og platformen"

Pædagogisk leder, Tommy Bach Christensen

Vejen Business College valgte Opinoma til undervisningsevaluering, trivsels- og motivationsmålinger

Hvis man har kørt på motorvejen mellem Kolding og Esbjerg, har man på halvvejen passeret Vejen. Her har Vejen Business College ligget i over 100 år – men det kan man ikke se: i dag er det en topmoderne skole med en meget grøn og bæredygtig profil. Det er ikke det eneste, som er grønt – ETUen har i flere år vist, at elevernes sociale trivsel og læringsmiljø ligger over landsgennemsnittet. Men med et overhængende fokus om at skabe de bedste vilkår for elevernes uddannelse, ønskede Vejen Business College at øge fokusset på undervisningsevaluering endnu mere.

De rette rammer for et nyt spørgeskema
Pædagogisk Udvalg på Vejen Business College havde derfor længe haft et ønske om at udvikle et nyt spørgeskema med henblik på at inspirere eleverne til at reflektere over eget læringsmiljø – med fokus på elevens egen indsats, undervisningen, underviserens rolle, feedback og faglig udvikling. Slutteligt var der et ønske om en række spørgsmål tilpasset til enkelte fag.

Vi vidste godt, at det var et større projekt, vi åbnede op for i Pædagogisk Udvalg, men vores fokus på at skabe en endnu bedre uddannelse for vores elever og lade deres stemme blive hørt gjorde, at vi gik i gang med at vende traditionelle evalueringsspørgeskemaer helt om”, fortæller Pædagogisk leder Tommy Bach Christensen. Eleverne bør først forholde sig til undervisningen, når de har forholdt sig til egen indsats. Hele spørgerammen er inspireret af Dorte Ågård og Søren Kellers ”Pædagogisk ledelse i teori og praksis” og er forankret i teoretikere som bl.a. Bandura, Ryan og Deci, Hattie, uddyber Tommy.

Opinoma afholdte en præsentation, og her viste det sig, at Opinoma’s egenudviklede sætningsbygger var det helt rette match for den nye spørgeramme. Her skulle eleverne færdiggøre en sætning ved at vælge deres eget svar.

”Opinoma var den eneste løsning, som kunne understøtte spørgeskemaet. Både vi og vores elever er glade for det nye spørgeskema – og platformen,” fortsætter Tommy.

Det nye spørgeskema blev opsat i Opinoma – og evalueringerne blev oprettet centralt og automatisk tilsendt til underviserne: ”Vi fik en unik kode tilsendt på e-mail, eleverne gik i gang med at evaluere, og lige efter kunne vi tilgå holdenes besvarelser på vores individuelle evalueringer. Vi kan faktisk også sammenligne dem, hvilket var interessant på tværs af mine spanskhold,” uddyber Tommy.

Nye funktioner og tilgange udvikles, på baggrund af skolernes erfaringer
Opinoma lægger stor vægt på løbende at udvikle platformen, så den passer til uddannelsesinstitutionernes behov. Derfor lyttes der i høj grad til de ønsker, som uddannelsesinstitutionerne har for at kunne skabe den bedste evalueringsplatform: ”Selvom Opinoma indeholder mange forskellige skabeloner til undervisningsevaluering, kan uddannelsesinstitutionerne også selv oprette nye spørgeskemaer. Det var en meget lærerig proces for os at få del i de tanker, som Vejen Business Colleges Pædagogiske Udvalg havde om, hvordan undervisningsevalueringerne kan skabe et refleksionsrum for eleverne. Allerede nu har flere andre uddannelsesinstitutioner rost deres nye evalueringspraksis, hvilket jeg kun er enig i,” fortæller Rasmus Holm fra Opinoma.

Opinoma strømliner onboardingprocessen, herunder kickoff-møder og faste opfølgningsmøder. Dette sikrer en optimal projektstyring og hurtig værdiskabelse for uddannelsesinstitutionerne. Det gælder både for underviserne og ledelsen, der har behov for data til kvalitetssikring. ”Vores undervisere tog godt imod det nye spørgeskema, som Pædagogisk Udvalg havde udviklet – og overgangen til et nyt evalueringssystem foregik rigtig fint. Vores studieadministration kunne oprette alle evalueringerne centralt og sende dem ud til vores undervisere, som efterfølgende selv kunne tilgå deres resultater. Jeg har efterfølgende kunne dykke ned i en række spændende data, fritekstbesvarelser og sammenligninger. Det er nemt at bruge, og graferne giver et godt overblik,” fortæller Uddannelseschef Kim Bisgaard.

Besparelser på administrationstid
Knap 100 evalueringer senere, på tværs af 16 fag, havde evalueringsprocessen kørt mere strømlinet end nogensinde før: ”I vores gamle evalueringssystem var der en masse administration forbundet med at oprette og udsende evalueringerne. Derefter skulle vi også generere rapporter, som skulle sendes til hver enkelt underviser. Arbejdstiden ved håndtering af evalueringer er kraftigt reduceret efter vi tog beslutningen om at skifte til Opinoma,” afslutter Studieadministrator Mette Kokholm.

Vil du høre mere om Opinoma? Kontakt os i dag på +45 53 73 85 62 eller info@opinoma.dk – eller book en demonstration på ved at klikke på knappen herunder: