Tiden vi har brukt på å håndtere evalueringer har blitt kraftig redusert etter at vi bestemte oss for å bytte til Opinoma"

Studieadministrator, Mette Kokholm

"Overgangen til et nytt evalueringssystem gikk veldig greit. Den er enkel å bruke, og grafene gir god oversikt"

Leder for utdanning, Kim Bisgaard

"Opinoma var den eneste løsningen som kunne støtte spørreskjemaet. Både vi og studentene våre er fornøyde med det nye spørreskjemaet - og plattformen"

Pedagogisk leder, Tommy Bach Christensen

Vejen Handelsgymnasium valgte Opinoma til undervisningsevaluering, trivsels- og motivasjonsundersøkelser

Hvis du har kjørt på motorveien mellom Kolding og Esbjerg, har du passert Vejen halvveis. Vejen Handelsgymnasium har eksistert i over 100 år, men det er ikke til å tro: I dag er det en topp moderne skole med en svært grønn og bærekraftig profil. Det er ikke det eneste som er grønt – ETU har i flere år vist at studentenes sosiale trivsel og læringsmiljø ligger over landsgjennomsnittet. Men med et nært forestående fokus på å skape de beste forutsetningene for studentenes utdanning, ønsket Vejen Business College å øke fokuset på undervisningsevaluering ytterligere.

Pedagogisk utvalg ved Vejen Handelsgymnasium hadde derfor lenge ønsket å utvikle et nytt spørreskjema for å inspirere studentene til å reflektere over eget læringsmiljø – med fokus på egen innsats, undervisning, lærerrollen, tilbakemeldinger og faglig utvikling. Til slutt var det et ønske om en serie spørsmål som var skreddersydd for de enkelte fagene.

«Vi visste at det var et stort prosjekt vi åpnet for i Pedagogisk utvalg, men vårt fokus på å skape en enda bedre utdanning for studentene våre og la deres stemmer bli hørt, førte til at vi begynte å snu opp ned på tradisjonelle evalueringsskjemaer.«, sier pedagogisk leder Tommy Bach Christensen. Elevene bør først engasjere seg i læringen etter at de selv har gjort en innsats. Hele rammeverket er inspirert av Dorte Ågård og Søren Kellers «Pedagogisk ledelse i teori og praksis» og er forankret i teoretikere som Bandura, Ryan og Deci, Hattie», utdyper Tommy.

Opinoma holdt en presentasjon, og det viste seg at Opinomas egenutviklede setningsbygger passet perfekt til det nye spørsmålsrammeverket. Her skulle elevene fullføre en setning ved å velge sitt eget svar.

«Opinoma var den eneste løsningen som kunne støtte spørreskjemaet. Både vi og studentene våre er fornøyde med det nye spørreskjemaet – og plattformen.» Tommy fortsetter.

Det nye spørreskjemaet ble satt opp i Opinoma – og evalueringene ble opprettet sentralt og automatisk sendt til lærerne: «Vi fikk tilsendt en unik kode på e-post, studentene begynte å evaluere, og rett etterpå fikk vi tilgang til teamenes svar på våre individuelle evalueringer. Vi kan faktisk også sammenligne dem, noe som var interessant på tvers av de spanske lagene mine,«, utdyper Tommy.

Opinoma har forpliktet seg til kontinuerlig å utvikle plattformen for å dekke utdanningsinstitusjonenes behov. Derfor lyttes det til utdanningsinstitusjonenes ønsker for å skape den beste evalueringsplattformen: «Selv om Opinoma inneholder mange ulike maler for undervisningsevaluering, kan utdanningsinstitusjonene også lage nye spørreskjemaer selv. Det var en svært lærerik prosess for oss å lære av tankene til Vejen Handelshøyskoles pedagogiske utvalg om hvordan undervisningsevalueringer kan skape rom for refleksjon for studentene. Flere andre utdanningsinstitusjoner har allerede lovprist den nye evalueringspraksisen, og jeg er helt enig,«sier Rasmus Holm fra Opinoma.

Opinoma effektiviserer onboarding-prosessen, inkludert oppstartsmøter og regelmessige oppfølgingsmøter. Dette sikrer optimal prosjektstyring og rask verdiskapning for utdanningsinstitusjonene. Dette gjelder både lærere og ledelse, som trenger data for å kvalitetssikre undervisningen. «Lærerne tok godt imot det nye spørreskjemaet som ble utviklet av Pedagogisk komité – og overgangen til et nytt evalueringssystem gikk veldig greit. Studieadministrasjonen kunne lage alle vurderingene sentralt og sende dem ut til lærerne, som deretter selv kunne få tilgang til resultatene. Deretter kunne jeg dykke ned i en rekke interessante data, fritekstsvar og sammenligninger. Den er enkel å bruke, og grafene gir god oversikt,«sier utdanningssjef Kim Bisgaard.

Nesten 100 vurderinger senere, fordelt på 16 fag, var vurderingsprosessen mer strømlinjeformet enn noen gang tidligere: «I vårt gamle evalueringssystem var det mye administrasjon knyttet til å lage og sende ut evalueringene. Deretter måtte vi også generere rapporter som skulle sendes til hver enkelt trener. Etter at vi bestemte oss for å gå over til Opinoma, har vi brukt mye mindre tid på å håndtere evalueringer,«avslutter studieadministrator Mette Kokholm.