PERSONVERNFORORDNINGEN

GDPR er et fokusområde for oss, og datasikkerhet er av største viktighet. Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du bruke skjemaet på denne siden. Hvis utdanningsinstitusjonen din ønsker innsikt i vår artikkel 30-klassifisering, vår prosedyre for datainnbrudd eller andre dokumenter, er vi åpne for å avtale et møte der vi går gjennom sikkerhetstiltakene vi har iverksatt og hvordan vi behandler opplysningene dine som behandlingsansvarlig.

Se hvilket samtykke du gir når du fyller ut skjemaer på nettstedet her.

Forespørsler vedrørende PERSONVERNFORORDNINGEN

Fyll ut feltene nedenfor for å sende inn en GDPR-relatert forespørsel. I henhold til vår interne prosedyre om rettighetene dine vil personvernombudet vårt kontakte deg innen 72 timer med en tidsramme for å ferdigbehandle forespørselen din.