Tenk nytt om vurdering med Opinoma og få grundige tilbakemeldinger for kontinuerlig forbedring av læringen.

Oppdag Opinomas innovative tilbakemeldingsmetoder og få innsikt i de innovative funksjonene for kompetanseutvikling.

Andre systemer

Videoresultat

Få resultater og innsikt på video (automatisk)

Benchmarking

Oppdag suksesser og forbedringsmuligheter

Didaktisk innhold

Artikler og aktiviteter for kompetanseutvikling

Systematisering

Bli varslet når det er tid for en evaluering

Visualisering

Se utviklingen over tid

Opinomas resultatvideo er en grundig og innovativ tilbakemeldingsopplevelse.

Opinomas resultatvideo er utformet for å gi lærere en omfattende tilbakemelding basert på resultatene av vurderingen. Vår bruk av videoformatet sikrer at kurslederen får den mest meningsfulle tilbakemeldingen, ettersom forskning viser at videoopptak gir et høyt nivå av informasjonsopptak. Resultatvideoen presenterer tilbakemeldingene på en engasjerende og lettfattelig måte, og fremhever både suksesser og forbedringsmuligheter, slik at lærerne kan identifisere områder der de kan forbedre undervisningen.

Identifisere styrker og forbedringsmuligheter

Opinoma gjør det mulig for lærere å se hvor elevenes svar ligger i forhold til det normale rammeverket for spesifikke emner og spørsmål. Dette hjelper kursholderne med å identifisere hva de har lykkes med i undervisningen, og hva som kan forbedres. Med små tilbakemeldinger kan lærere raskt få oversikt over resultatene og få en bedre forståelse av hvordan elevene har opplevd læringsopplevelsen.

Eksempel
Evalueringen viser at læreren er flink til å motivere elevene. Læreren får tilbakemeldingen: «Du er flink til å motivere elevene dine!».

Faglig utvikling for lærere med Opinomas artikkel- og aktivitetsbibliotek.

Når lærerne ønsker å jobbe med forbedringsmulighetene, kan de klikke på ikonene for å få tilgang til artikler og aktiviteter som bidrar til utvikling på disse områdene. Dette kommer både utdanningsinstitusjonen, lærerne og studentene til gode, ettersom de kan arbeide for å forbedre undervisnings- og læringsmiljøet. Opinoma tilbyr didaktiske artikler og aktiviteter for lærere, og utdanningsinstitusjonen kan også laste opp eget materiale for å skreddersy kompetanseutviklingen.

Eksempler
Evalueringen viser at det er behov for å styrke gruppearbeidet. Opinoma tilbyr en digital aktivitetsmappe med fire gruppeøvelser for å skape dialog i klasserommet om gruppearbeidet.

Evalueringen viser at studentene har behov for at det stilles forventninger til dem. Evalueringen viser også at dette behovet ikke er dekket. Opinoma tilbyr den didaktiske artikkelen «Setting expectations for your students».

Følg opp tidligere evalueringer og visualiser fremdriften med Opinoma.

Opinoma gjør det enkelt for lærere å følge opp tidligere vurderinger og visualisere fremgang over tid. Instruktøren kan sammenligne flere vurderinger i visuelle grafer. I tillegg kan lærerne angi en dato for neste vurdering når de oppretter en ny undersøkelse. Dette skaper en systematisk tilnærming til evalueringer og muliggjør kontinuerlig forbedring av undervisningen.

Et trygt vurderingsmiljø for læreren, uten at det går på bekostning av ledelsens organisatoriske læring.

For læreren: Et trygt vurderingsmiljø

Les mer om hvorfor Opinoma er et trygt vurderingsmiljø.

For utdanningsinstitusjoner: Organisatorisk læring

Les mer om hvilke data du kan (og ikke kan) få tilgang til.