Digitalt verktøy

Styrke læringsmiljøet i videregående opplæring med formativ vurdering

Et trygt, tilpasset evaluerings- og tilbakemeldingsmiljø som styrker lærerens pedagogiske utvikling gjennom identifiserte suksesser og forbedringsmuligheter i undervisningen.

Digitalt verktøy

Styrke læringsmiljøet i videregående opplæring med formativ vurdering

Et trygt, tilpasset evaluerings- og tilbakemeldingsmiljø som styrker lærerens pedagogiske utvikling gjennom identifiserte suksesser og forbedringsmuligheter i undervisningen.

Forhåndsdefinerte spørreskjemaer

Les mer om Opinomas spennende spørreskjemamaler for både fokusundersøkelser og evalueringer.

Potensial for forbedring

Les mer om Opinomas veiledende prinsipper slik at lærere kan oppleve både suksessene – og mulighetene for forbedring.

Kompetanseutvikling

Les mer om Opinomas didaktiske innhold og aktiviteter som støtter lærernes faglige utvikling.

Systematisering

Les mer om hvordan Opinoma hjelper utdanningsinstitusjoner med å systematisere evalueringsarbeidet.

Visualisering av utviklingen

Les mer om hvordan Opinoma visualiserer den positive utviklingen i elevenes oppfatning av læring.

Et trygt vurderingsmiljø

Les mer om hvorfor Opinoma er et trygt vurderingsmiljø for lærere.