For uddanelsesinstitutioner

Ledelsen kan også tilgå data; men ikke på den enkelte underviser. Hvorfor?

Opinoma tilbyder et trygt evalueringsmiljø for undervisere, og det er en vigtig faktor for at sikre kvaliteten af evalueringerne. Vi har gennemført mange interviews med undervisere og skoler, og det er klart, at nogle undervisere har en vis modstand mod evaluering, fordi de opfatter det som en performance måling og et ledelsesværktøj. Det er derfor vigtigt at understrege, at evalueringer på Opinoma er designet til at skabe et trygt evalueringsmiljø, hvor underviseren vælger hvem, der kan se dennes resultater.

Når undervisere opretter en evaluering på Opinoma-platformen, kan de altså selv kontrollere, hvem der kan se deres resultater, og resultaterne bliver behandlet fortroligt og kun delt med de personer og teams, underviseren vælger at dele dem med. Dette giver underviserne tryghed og nedbringer eventuel nervøsitet over evaluering som “overvågning”.

Selvom undervisernes resultater ikke er synlige for ledelsen, er der stadig adgang til overordnede tal på f.eks. årgangsniveau, fag-niveau og klasseniveau, så institutionen kan bruge evalueringsdataene til organisatorisk læring. Vores fokus er på at skabe en evalueringsproces, der er positiv og konstruktiv for underviserne og bidrage til en mere succesfuld læringoplevelse for eleverne.

Vi anbefaler, at ledelsen har tillid til, at vores evalueringssystem er designet til at sikre et trygt evalueringsmiljø for underviserne og samtidig give institutionen de nødvendige data til organisatorisk læring og skolestyring.

Adgang til Opinoma

Når jeres uddannelsesinstitution benytter Opinoma, får i to slags adgangsroller – en til undervisere, en til administratorer/ledelse. Alle roller tilgår Opinoma via jeres personlige loginside og domæne.

Administratoren kan oprette klasser, fag (oprette egne, eller vælge hvilke af Opinomas generiske fag, som passer jeres uddannelsesinstitution). Administratoren står ligeledes for at invitere jeres undervisere til platformen og kan til- og fravælge de spørgeskemaer som underviserne skal have adgang til.

Ledelsen kan tilgå overordnede rapporter på de elev-generede besvarelser i kategorier inden for eksempelvis fag, spørgeskemaer og årgange – dog ikke på underviserniveau, eller på måder, hvorpå det kan beregnes, hvilken underviser dataene omhandler.