For utdanningsinstitusjoner

Ledelsen kan også få tilgang til data, men ikke om den enkelte lærer. Hvorfor det?

Opinoma tilbyr et trygt vurderingsmiljø for lærere, noe som er en viktig faktor for å sikre kvaliteten på vurderingene. Vi har gjennomført mange intervjuer med lærere og skoler, og det er tydelig at noen lærere har en viss motstand mot vurdering fordi de ser på det som et verktøy for prestasjonsmåling og ledelse. Det er derfor viktig å understreke at Opinoma-vurderinger er utformet for å skape et trygt vurderingsmiljø der læreren velger hvem som skal få se resultatene.

Når lærere oppretter en vurdering på Opinoma-plattformen, kan de kontrollere hvem som kan se resultatene, og resultatene holdes konfidensielle og deles bare med de personene og teamene læreren velger å dele dem med. Dette gir lærerne ro i sjelen og reduserer eventuelle bekymringer knyttet til evaluering som «overvåking».

Selv om lærernes resultater ikke er synlige for ledelsen, har de likevel tilgang til overordnede tall, f.eks. antall elever. karakternivå, fagnivå og klassenivå, slik at institusjonen kan bruke vurderingsdataene til organisatorisk læring. Vi fokuserer på å skape en vurderingsprosess som er positiv og konstruktiv for lærerne, og som bidrar til en mer vellykket læringsopplevelse for elevene.

Vi anbefaler at ledelsen har tillit til at evalueringssystemet vårt er utformet for å sikre et trygt evalueringsmiljø for lærerne, samtidig som det gir institusjonen de nødvendige dataene for organisatorisk læring og skoleledelse.

Tilgang til Opinoma

Når utdanningsinstitusjonen din bruker Opinoma, får du to typer tilgangsroller – en for lærere og en for administratorer/ledelse. Alle roller får tilgang til Opinoma via din personlige påloggingsside og ditt domene.

Administratoren kan opprette klasser og kurs (opprett dine egne eller velg hvilke av Opinomas generiske kurs som passer din utdanningsinstitusjon). Administratoren er også ansvarlig for å invitere lærerne til plattformen og kan velge og velge bort hvilke spørreskjemaer lærerne skal ha tilgang til.

Ledelsen kan få tilgang til overordnede rapporter om elevgenererte svar i kategorier som fag, spørreskjemaer og år – men ikke på lærernivå, eller på måter som gjør det mulig å beregne hvilken lærer dataene gjelder.