En säker utvärderingsmiljö för lärare

Opinoma är utformat för att skapa en säker och konfidentiell bedömningsmiljö för lärare. När du skapar en utvärdering på Opinoma-plattformen har du full kontroll över vem som kan se resultaten. Du kan vara säker på att dina resultat kommer att behandlas konfidentiellt och endast delas med de personer som du väljer att dela dem med. Ingen annan kommer att få tillgång till dina resultat om du inte väljer att dela med dig av dem.

Detta unika system innebär att lärare kan utvärdera sin undervisning på ett mer öppet och säkert sätt. Lärare kan vara säkra på att deras resultat inte kommer att publiceras utan deras samtycke, och de kan lita på att deras uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och professionellt.

Utbildningsinstitutionen och ledningen har också tillgång till resultaten, men de kan bara ta fram övergripande siffror om t.ex. antalet studenter. årskursnivå, ämnesnivå och klassnivå. Ledningen kan inte välja att se kursresultaten för en specifik klass, eftersom de då kan ta reda på vem läraren är.

För att hjälpa lärare att få ut mesta möjliga av sina utvärderingar rekommenderar vi att du tar fram en rapport om visualiseringen över tid. Dessa rapporter kan användas som dokumentation i t.ex. Utvecklingssamtal där lärare kan visa upp sin pedagogiska utveckling och sina resultat med sina klasser.

Med Opinoma kan lärare utvärdera sin undervisning i en säker och konfidentiell miljö och få viktig feedback från sina elever. Det är viktigt för att kunna utveckla och förbättra undervisningen och se till att eleverna får bästa möjliga utbildning.