Et trygt vurderingsmiljø for lærere

Opinoma er utviklet for å skape et trygt og konfidensielt vurderingsmiljø for lærere. Når du oppretter en evaluering på Opinoma-plattformen, har du full kontroll over hvem som kan se resultatene. Du kan være trygg på at resultatene dine vil bli behandlet konfidensielt og kun delt med de personene du velger å dele dem med. Ingen andre får tilgang til resultatene dine med mindre du velger å dele dem.

Dette unike systemet gjør det mulig for lærere å evaluere undervisningen på en mer åpen og trygg måte. Lærerne kan være trygge på at resultatene ikke vil bli publisert uten deres samtykke, og de kan stole på at dataene vil bli behandlet konfidensielt og profesjonelt.

Utdanningsinstitusjonen og ledelsen har også tilgang til resultatene, men de kan bare trekke ut overordnede tall om f.eks. antall studenter. klassetrinn, fagnivå og klassenivå. Ledelsen kan ikke velge å se kursresultatene for en bestemt klasse, ettersom de da kan finne ut hvem læreren er.

For å hjelpe lærere med å få mest mulig ut av vurderingene sine, anbefaler vi å lage en rapport om visualiseringen over tid. Disse rapportene kan brukes som dokumentasjon i f.eks. Medarbeidersamtaler der lærerne kan vise frem sin pedagogiske utvikling og resultater med klassene sine.

Med Opinoma kan lærere evaluere undervisningen sin i et trygt og konfidensielt miljø og få viktige tilbakemeldinger fra elevene. Dette er viktig for å utvikle og forbedre undervisningen og sikre at studentene får best mulig utdanning.