Dybdelæring og overfladelæring

John Biggs’ Solo Taxonomy er et klassifikationssystem, der hjælper lærere med at lave en detaljeret vurdering af deres elevers læring. Det blev udviklet i 1973 og er baseret på en række niveauer eller dybder, som skal vurdere, hvor dybt en læring har fundet sted. De to niveauer er overflade læring og dybde læring.

Overfladelæring er en overfladisk forståelse af materialet. Det handler om at forstå de udtrykte koncepter, begreber eller definitioner. Det er den mest grundlæggende niveau, hvor eleverne lærer de grundlæggende ideer og begreber, men de har ikke et solidt forhold til dem. Når det kommer til overflade læring, er eleverne mest fokuseret på at huske det, de lærer, og ikke at forstå det.

Dybde læring er en dybere forståelse af materialet. Det er den niveau, hvor eleverne begynder at forbinde deres læring til tidligere begreber og erfaringer, som de har fået. Dette niveau er designet til at få eleverne til at forstå materialet bedre og bruge det til at løse problemer og udvikle kritiske tænkningsfærdigheder. Når det kommer til dybde læring, er eleverne fokuseret på at forstå det, de lærer, og bruge det på en konstruktiv måde.

Der er både fordele og ulemper ved både overfladelæring og dybde læring. Fordelene ved overflade læring er, at det er en hurtigere måde at lære på. Det giver også en grundlæggende forståelse af materialet, som er nyttigt for dem, der skal lære en masse forskellige ting hurtigt. Ulempen ved overflade læring er, at det ikke forbereder eleverne til at bruge det, de har lært, til at løse problemer eller udvikle kritiske tænkningsfærdigheder.

Fordelene ved dybde læring er, at det hjælper eleverne med at forstå materialet bedre og bruge det til at løse problemer og udvikle kritiske tænkningsfærdigheder. Det hjælper også eleverne med at huske det, de lærer, længere. Ulempen ved dybde læring er, at det kan tage længere tid at lære noget, og det kræver mere indsats fra eleverne.

At vælge mellem overflade læring og dybde læring afhænger af hvad der bedst passer til ens behov. Overflade læring kan være nyttigt, når der er behov for at lære et stort antal begreber hurtigt. Dybde læring, derimod, er nyttig, når man har brug for at forstå emnet bedre og løse problemer med det. Det er også nyttigt, når man har brug for at huske det, man har lært, længere.

Dette kan også være relevant

Solo Taxonomi (Biggs)

Solo Taxonomi (Biggs)

Solo taxonomi er et læringsteoretisk redskab, der bruges til at klassificere læringsaktiviteter baseret på deres...