Digitaalinen työkalu

Oppimisympäristön vahvistaminen toisen asteen koulutuksessa formatiivisen arvioinnin avulla

Turvallinen, räätälöity arviointi- ja palauteympäristö, joka edistää opettajan pedagogista kehitystä tunnistettujen onnistumisten ja opetuksen parantamismahdollisuuksien avulla.

Digitaalinen työkalu

Oppimisympäristön vahvistaminen toisen asteen koulutuksessa formatiivisen arvioinnin avulla

Turvallinen, räätälöity arviointi- ja palauteympäristö, joka edistää opettajan pedagogista kehitystä tunnistettujen onnistumisten ja opetuksen parantamismahdollisuuksien avulla.

Ennalta määritellyt kyselylomakkeet

Lue lisää Opinoman jännittävistä kyselylomakepohjista sekä fokuskyselyihin että arviointeihin.

Parannusmahdollisuudet

Lue lisää Opinoman johtavista periaatteista, jotta kasvattajat voivat kokea sekä onnistumiset että parannusmahdollisuudet.

Taitojen kehittäminen

Lue lisää Opinoman didaktisesta sisällöstä ja aktiviteeteista, jotka tukevat opettajien ammatillista kehittymistä.

Systematisointi

Lue lisää siitä, miten Opinoma auttaa oppilaitoksia systematisoimaan arviointityönsä.

Kehityksen visualisointi

Lue lisää siitä, miten Opinoma havainnollistaa positiivista kehitystä oppilaiden käsityksessä oppimisesta.

Turvallinen arviointiympäristö

Lue lisää siitä, miksi Opinoma on turvallinen arviointiympäristö opettajille.