Ompröva bedömning med Opinoma och få djupgående feedback för kontinuerlig förbättring av lärandet

Upptäck Opinomas innovativa feedbackmetoder och få en inblick i de innovativa funktionerna för kompetensutveckling.

Andra system

Videoresultat

Få resultat och insikter på video (automatiskt)

Benchmarking

Upptäck framgångar och möjligheter till förbättringar

Didaktiskt innehåll

Artiklar och aktiviteter för kompetensutveckling

Systematisering

Få ett meddelande när det är dags för en utvärdering

Visualisering

Se utvecklingen över tid

Opinomas resultatvideo är en grundlig och innovativ feedbackupplevelse

Opinomas resultatvideo är utformad för att ge lärare en omfattande feedbackupplevelse baserad på resultaten av utvärderingen. Vår användning av videoformat säkerställer att utbildaren får den mest meningsfulla feedbacken, eftersom forskning visar att videoinspelning ger en hög nivå av informationsabsorption. Resultatvideon presenterar feedbacken på ett engagerande och lättförståeligt sätt och lyfter fram både framgångar och möjligheter till förbättringar, vilket hjälper lärarna att identifiera områden där de kan förbättra sin undervisning.

Identifiera styrkor och möjligheter till förbättringar

Opinoma gör det möjligt för lärare att se var elevernas svar ligger i förhållande till det normala ramverket för specifika ämnen och frågor. Detta hjälper utbildarna att identifiera var de har varit framgångsrika i undervisningen och var det finns utrymme för förbättringar. Med små bitar av feedback kan lärare snabbt få en överblick över resultaten och få en bättre förståelse för hur eleverna har upplevt inlärningsupplevelsen.

Exempel
Utvärderingen visar att läraren är bra på att motivera eleverna. Läraren får feedback: ”Du är bra på att motivera dina elever!”

Kompetensutveckling för lärare med Opinomas artikel- och aktivitetsbibliotek

När lärare vill arbeta med förbättringsmöjligheterna kan de klicka på ikonerna för att komma åt artiklar och aktiviteter som bidrar till utveckling inom dessa områden. Detta gynnar både utbildningsinstitutionen, lärarna och studenterna, eftersom de kan arbeta för att förbättra undervisnings- och inlärningsmiljön. Opinoma erbjuder didaktiska artiklar och aktiviteter för lärare, och utbildningsinstitutionen kan också ladda upp sitt eget material för att skräddarsy kompetensutvecklingen.

Exempel
Utvärderingen visar på ett behov av förstärkt grupparbete. Opinoma tillhandahåller en digital aktivitetsmapp med fyra gruppövningar för att skapa dialog i klassrummet om grupparbetet.

Utvärderingen visar att eleverna behöver förväntningar på sig. Utvärderingen visar också att detta behov inte tillgodoses. Opinoma tillhandahåller den didaktiska artikeln ”Att sätta förväntningar på dina studenter”.

Följ upp tidigare utvärderingar och visualisera framsteg med Opinoma

Opinoma gör det enkelt för lärare att följa upp tidigare utvärderingar och visualisera framsteg över tid. Instruktören kan jämföra flera utvärderingar i visuella diagram. Dessutom kan lärare ange ett datum för nästa utvärdering när de skapar en ny undersökning. Detta skapar ett systematiskt tillvägagångssätt för utvärderingar och möjliggör kontinuerlig förbättring av undervisningen.

En säker bedömningsmiljö för läraren, utan att kompromissa med ledningens organisatoriska lärande

För utbildaren: En säker utvärderingsmiljö

Läs mer om varför Opinoma är en säker utvärderingsmiljö

För utbildningsinstitutioner: Organisatoriskt lärande

Läs mer om vilka uppgifter du kan (och inte kan) få tillgång till