Privatlivs- og cookiepolitik (Website)

18. juni 2024

Version 3

Er du besøgende på vores website eller har udfyldt en af vores forms, og ønsker indsigt I, hvordan vi behandler dine data, er du kommet til det rette sted. Er du istedet bruger på vores evalueringsplatform, og ønsker indsigt I, hvordan vi behandler dine data, skal du istedet besøge denne side.

Vi er:
Opinoma ApS
Innovations Allé 3
7100 Vejle
Danmark

CVR-nr.: 43572245

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via dpo@opinoma.com.

Behandlingsaktiviteter

Vi har følgende behandlingsaktiviteter når du har givet os tilladelse til at indsamle og behandle oplysninger og personoplysninger om dig:

 • Dit navn
 • Din e-mail adresse (arbejds-email, til brug for spørgsmål, markedsføring og/eller adgang til platformen)
 • Dit telefonnummer (arbejds-telefonnummer, til brug for spørgsmål ved support)
 • Din arbejdsgiver (for at kunne identificere om din arbejdsgiver har købt adgang til Opinoma platformen, hvilke supportpakker I har og anden relevant behandling)
 • Din stilling (for at kunne bestemme hvilken type adgang du kan få til Opinoma platformen, og til markedsføring hvor vi kategorisere dig til bestemte typer kommunikation baseret på din stilling)
 • Information vedr. din henvendelse (f.eks. spørgsmål, CV eller lign.)

  Indsamlingen sker f.eks. når du besøger vores hjemmeside og udfylder en kontaktformular, anmoder om prøveadgang eller kontakter os via e-mail eller telefon.

  Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1.

  Vi sletter vores kommunikation med dig senest to år efter at det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej. Du kan altid udøve dine rettigheder jf. GDPR ved at besøge opinoma.dk/gdpr eller kontakte vores DPO på dpo@opinoma.dk.

  Formål

  Formålet med behandlingen af ovenstående personoplysninger er:

  • Besvarelse på din henvendelse
  • Markedsføring af platformen (eksempelvis nyhedsbrev eller anden skriftlig kommunikation)
  • Identifikation af hvilken uddannelsesinstitution du arbejder hos
  • At klargøre og opsætte din adgang til Opinoma platformen

  Med dit samtykke, så er vores hjemmel til behandlingen af dine personoplysninger artikel 6, stk. 1. Du kan læse mere om betingelserne for et samtykke her.

  Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit samtykke til andre formål end skriftlig markedsføring i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

  Andre formål

  Bogføring
  Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

  Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

  Jobansøgninger
  Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.

  • Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi med det samme vurdere om din ansøgning er relevant, og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match. Vi beder særskilt om dit samtykke, hvis vi ønsker at gemme din ansøgning til fremtidige stillinger.
  • Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.
  • Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om hvordan, at vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.
  • Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1.

  Databehandlere

  Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere. Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

  Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

  Videregivelse af personoplysninger 

  Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

  Profilering og automatiserede afgørelser

  Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

  Tredjelandeoverførsler

  Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

  Opbevaring

  Vi behandler udelukkende dine personoplysninger jf. dit samtykke så længe, at vi har et formål til dette.

  Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og de sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

  Behandlingssikkerhed

  Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

  Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

  Cookies

  Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre det indhold, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

  Her er de cookies vi bruger:


  Klik her for at ændrer dit samtykke: Cookie indstillinger

   

  De registreredes rettigheder

  Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan altid bede om at få ændret dine personlige oplysninger, samt slettet disse. Desuden kan du kontakte os angående spørgsmål, samt for at udøve dine rettigheder, samt trække dit samtykke tilbage.

  Du kan tilgå vores GDPR-side, opinoma.dk/gdpr eller kontakte vores DPO (dpo@opinoma.dk) i tilfælde af spørgsmål eller udøvelse af din ret.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ønsker du at udøve din ret, skal du udfylde følgende online formular: opinoma.dk/gdpr eller via e-mail til Opinoma’s DPO (dpo@opinoma.dk), med emnefeltet ”Ret til at se oplysninger (indsigtsret)”.

  Ret til berigtigelse (rettelse)

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ønsker du at udøve din ret, skal du udfylde følgende online formular: opinoma.dk/gdpr eller via e-mail til Opinoma’s DPO (dpo@opinoma.dk), med emnefeltet ”Ret til berigtigelse (rettelse)”.

  Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ønsker du at udøve din ret, skal du udfylde følgende online formular: opinoma.dk/gdpr eller via e-mail til Opinoma’s DPO (dpo@opinoma.dk), med emnefeltet ”Ret til sletning”.

  Ret til begrænsning af behandling

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ønsker du at udøve din ret, skal du udfylde følgende online formular: opinoma.dk/gdpr eller via e-mail til Opinoma’s DPO (dpo@opinoma.dk), med emnefeltet ”Ret til begrænsning af behandling”.

  Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ønsker du at udøve din ret, skal du udfylde følgende online formular: opinoma.dk/gdpr eller via e-mail til Opinoma’s DPO (dpo@opinoma.dk), med emnefeltet ”Ret til indsigelse”.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Ønsker du at udøve din ret, skal du udfylde følgende online formular: opinoma.dk/gdpr eller via e-mail til Opinoma’s DPO (dpo@opinoma.dk), med emnefeltet ”Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitiet)”.

  Tilbagetrækning af samtykke

  Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Når du trækker dit samtykke tilbage, så kan vi ikke længere behandle dine personoplysninger til formålet. Ønsker du at udøve din ret, skal du udfylde følgende online formular: opinoma.dk/gdpr eller via e-mail til Opinoma’s DPO (dpo@opinoma.dk), med emnefeltet ”Tilbagetrækning af samtykke”.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

  Tak fordi du havde interesse i at læse om hvordan vi håndterer dine oplysninger.