Privatlivspolitik på platformen

18. juli 2024

Version 3

Er du bruger på vores evalueringsplatform, og ønsker indsigt I, hvordan vi behandler dine data, er du kommet til det rette sted. Søger du istedet indsigt i vores cookie-politik og behandlingen af persondata fra udfyldelser på vores website, skal du istedet besøge denne side.

Vi er databehandlere for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores brugere på vegne af dataansvarlige (som bruger, vil det være din arbejdsgiver). Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Opinoma ApS
Innovations Allé 3
7100 Vejle
Danmark
CVR-nr.: 43572245

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via dpo@opinoma.com.

I det følgende kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger, når du er bruger på vores platform:

Behandlingsaktiviteter

Som databehandler jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter når du er bruger på vores platform:

 • Dit navn
 • Din e-mail adresse (arbejds-email, til brug for spørgsmål, markedsføring og/eller adgang til platformen)
 • Dit telefonnummer (arbejds-telefonnummer, til brug for spørgsmål ved support)
 • Din arbejdsgiver (for at kunne identificere om din arbejdsgiver har købt adgang til Opinoma platformen, hvilke supportpakker I har og anden relevant behandling)
 • Din stilling (for at kunne bestemme hvilken type adgang du kan få til Opinoma platformen)

Hvis du er underviser og skal gøre brug af Opinoma platformen, indsamler og behandler vi ligeledes:

 • De fag du underviser i (for at kunne give dig adgang til relevante spørgeskemaer)
 • De klasser du underviser (for at kunne give dig adgang til at dele spørgeskemaer til denne klasse og at du dermed kan undersøge dine egne resultater med denne klasse over dig)
 • Respondenternes besvarelser (anonymt)

Ingen af de overstående informationer er personfølsomme, men vi oplyser dig alligevel om de data vi behandler da Opinoma har et stort fokus på datasikkerhed og GDPR.

Formål

Formålet med behandlingen af ovenstående personoplysninger er:

 • Identifikation af hvilken uddannelsesinstitution du arbejder hos
 • At klargøre og opsætte din adgang til Opinoma platformen
 • Vedligeholde dine funktioner på Opinoma platformen

Med dit samtykke, så er vores hjemmel til behandlingen af dine personoplysninger artikel 6, stk. 1. 

Opbevaring

Vi behandler udelukkende dine personoplysninger jf. dit samtykke så længe, at vi har et formål til dette:

 • Formål er defineret i afsnittet ”formål” og behandlingen af dine personoplysninger vil finde sted så længe det er klarlagt at du eller din arbejdsgiver er bruger af Opinoma platformen. Dine oplysninger slettes efter endt brug af platformen eller tilkendegivelse af at dig eller din arbejdsgiver ikke ønsker at benytte platformen. Dette er også specificeret i jeres databehandleraftale.
 • Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke, venligst læs afsnittet ”Dine rettigheder” eller tilgå opinoma.dk/gdpr

 

Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan altid bede om at få ændret dine personlige oplysninger, samt slettet disse. Desuden kan du kontakte os angående spørgsmål, samt for at udøve dine rettigheder, samt trække dit samtykke tilbage.

Du kan tilgå vores GDPR-side, opinoma.dk/gdpr eller kontakte vores DPO (dpo@opinoma.dk) i tilfælde af spørgsmål eller udøvelse af din ret.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ønsker du at udøve din ret, skal du udfylde følgende online formular: opinoma.dk/gdpr eller via e-mail til Opinoma’s DPO (dpo@opinoma.dk), med emnefeltet ”Ret til at se oplysninger (indsigtsret)”.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ønsker du at udøve din ret, skal du udfylde følgende online formular: opinoma.dk/gdpr eller via e-mail til Opinoma’s DPO (dpo@opinoma.dk), med emnefeltet ”Ret til berigtigelse (rettelse)”.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ønsker du at udøve din ret, skal du udfylde følgende online formular: opinoma.dk/gdpr eller via e-mail til Opinoma’s DPO (dpo@opinoma.dk), med emnefeltet ”Ret til sletning”.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ønsker du at udøve din ret, skal du udfylde følgende online formular: opinoma.dk/gdpr eller via e-mail til Opinoma’s DPO (dpo@opinoma.dk), med emnefeltet ”Ret til begrænsning af behandling”.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ønsker du at udøve din ret, skal du udfylde følgende online formular: opinoma.dk/gdpr eller via e-mail til Opinoma’s DPO (dpo@opinoma.dk), med emnefeltet ”Ret til indsigelse”.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Ønsker du at udøve din ret, skal du udfylde følgende online formular: opinoma.dk/gdpr eller via e-mail til Opinoma’s DPO (dpo@opinoma.dk), med emnefeltet ”Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitiet)”.

Tilbagetrækning af samtykke

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Når du trækker dit samtykke tilbage, så kan vi ikke længere behandle dine personoplysninger til formålet. Ønsker du at udøve din ret, skal du udfylde følgende online formular: opinoma.dk/gdpr eller via e-mail til Opinoma’s DPO (dpo@opinoma.dk), med emnefeltet ”Tilbagetrækning af samtykke”.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Tak fordi du havde interesse i at læse om hvordan vi håndterer dine oplysninger.