Ajattele arviointia uudelleen Opinoman avulla ja saat syvällistä palautetta oppimisen jatkuvaa parantamista varten.

Tutustu Opinoman innovatiivisiin palautemenetelmiin ja tutustu osaamisen kehittämisen innovatiivisiin toimintoihin.

Muut järjestelmät

Videon tulos

Saat tuloksia ja näkemyksiä videolta (automaattisesti)

Vertailuanalyysi

Löydä onnistumiset ja parannusmahdollisuudet

Didaktinen sisältö

Artikkelit ja aktiviteetit taitojen kehittämiseksi

Systematisointi

Saat ilmoituksen, kun on arvioinnin aika.

Visualisointi

Katso kehitys ajan myötä

Opinoman tulosvideo on perusteellinen ja innovatiivinen palautekokemus.

Opinoman tulosvideo on suunniteltu tarjoamaan kouluttajille kattava palautekokemus arvioinnin tulosten perusteella. Videomuodon käyttö varmistaa, että kouluttaja saa mahdollisimman mielekästä palautetta, sillä tutkimusten mukaan videotallenteet auttavat omaksumaan tietoa hyvin. Tulosvideo esittelee palautteen kiinnostavalla ja helposti ymmärrettävällä tavalla ja tuo esiin sekä onnistumiset että parannusmahdollisuudet, mikä auttaa opettajia tunnistamaan alueet, joilla he voivat parantaa opetustaan.

Vahvuuksien ja parannusmahdollisuuksien tunnistaminen

Opinoman avulla opettajat näkevät, miten oppilaiden vastaukset sijoittuvat suhteessa tiettyjen aiheiden ja kysymysten normaaliin kehykseen. Tämä auttaa kouluttajia tunnistamaan, missä he ovat onnistuneet opetuksessa ja missä on parantamisen varaa. Pienten palautepalautteiden avulla opettajat saavat nopeasti yleiskuvan tuloksista ja ymmärtävät paremmin, miten opiskelijat ovat kokeneet oppimiskokemuksen.

Esimerkki
Arviointi osoittaa, että opettaja on hyvä motivoimaan oppilaita. Opettaja saa palautetta: ”Olet loistava motivoimaan oppilaitasi!”.

Ammatillista kehitystä opettajille Opinoman artikkeli- ja tehtäväkirjaston avulla

Kun opettajat haluavat työskennellä parannusmahdollisuuksien parissa, he voivat klikata kuvakkeita ja päästä käsiksi artikkeleihin ja toimintoihin, jotka edistävät kehitystä kyseisillä alueilla. Tämä hyödyttää oppilaitosta, opettajia ja opiskelijoita, sillä he voivat parantaa opetus- ja oppimisympäristöä. Opinoma tarjoaa opettajille didaktisia artikkeleita ja aktiviteetteja, ja oppilaitokset voivat myös ladata omaa materiaalia osaamisen kehittämisen räätälöimiseksi.

Esimerkkejä
Arviointi osoittaa, että ryhmätyöskentelyä on vahvistettava. Opinoma tarjoaa digitaalisen tehtäväkansion, jossa on neljä ryhmäharjoitusta, joiden avulla luokkahuoneessa voidaan käydä vuoropuhelua ryhmätyöstä.

Arviointi osoittaa, että opiskelijoille on asetettava odotuksia. Arviointi osoittaa myös, että tähän tarpeeseen ei ole vastattu. Opinoma tarjoaa didaktisen artikkelin ”Odotusten asettaminen oppilaille”.

Seuraa aiempia arviointeja ja havainnollista edistymistä Opinoman avulla.

Opinoman avulla opettajien on helppo seurata aiempia arviointeja ja havainnollistaa edistymistä ajan mittaan. Opettaja voi vertailla useita arviointeja visuaalisissa kuvaajissa. Lisäksi opettajat voivat asettaa seuraavan arvioinnin päivämäärän uutta kyselyä luodessaan. Tämä luo järjestelmällisen lähestymistavan arviointiin ja mahdollistaa opetuksen jatkuvan parantamisen.

Turvallinen arviointiympäristö opettajalle ilman, että johdon organisatorinen oppiminen vaarantuu.

Kouluttajalle: Turvallinen arviointiympäristö

Lue lisää siitä, miksi Opinoma on turvallinen arviointiympäristö.

Oppilaitokset: organisatorinen oppiminen

Lue lisää siitä, mihin tietoihin voit (ja mihin et) päästä käsiksi.